A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE Gépjárművédelmi Tagozata

 

A GÉPJÁRMŰVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGot

 

2014. május 05-ével megszüntette.

 

 

 

A döntés értelmében az érvényes besorolással rendelkező gépjárművédelmi eszközök és szolgáltatások esetén adatkezelést, karbantartást folytatunk a besorolás érvényességének ideje alatt,

új termékek besorolására a továbbiakban nincs lehetőség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása költségek

Budapest, 2012. január 03.

v 1.13

Tartalomjegyzék

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva. 1

Költségek. 2

1.      Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 2

2.      Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 3

3.      GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége. 3

4.      Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén.. 3

5.      Adatmódosítás. 3

6.      Egy év letelte után a 2004-2005. között kiadott MABISZ dokumentum újabb egy évre meghosszabbítható, melynek adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentálási költsége  3

 

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva

Ezen összefoglaló nem helyettesíti a ”Gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának ügyrendje” c. dokumentumot!

A gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása a biztosítótárságok részére nem kötelező jellegű! Biztosításkötéskor a MABISZ besorolásban található besorolást figyelembe vehetik a társágok.

1.             Kérjük kitölteni az adatlapot. Kétnyelvű dokumentum, így várhatóan kitöltése nem okoz nehézséget.

2.             Ezután küldje el részünkre e-mail-en és faxon vagy postán (szerkeszthető, valamint aláírt formában is).

3.             E-mailen felvesszük Önnel a kapcsolatot.

4.             MABISZ besoroláshoz a terméknek rendelkeznie kell ’e’, vagy ’E’ minősítéssel!!

5.             Elsődlegesen az előzetes műszaki szemlén szükséges részt vennie, a termékkel. Itt a MABISZ bizottsági tagokkal, tanácsadókkal, műszaki szakértővel és Plutó Mérnöki Iroda Kft. munkatársával találkozik. A bemutatott termékkel kapcsolatos, biztosítói besorolás ügyrend szerinti, biztosítók részére meghatározó, műszaki kérdéseket teszünk fel. Az előzetes műszaki szemlére szükséges:

-       egy működőképes mintadarab;

-       használati és beszerelési utasítás, jótállási jegy eredeti és érthető magyar nyelven;

-       NKH (KKF) jóváhagyási dokumentum, igazolás;

-       aláírt és pecsételt ”bon”, MABISZ bizottság által történő ellenőrzéshez.

6.             Amennyiben a terméket a bizottság elfogadta, úgy a jelenlévők által aláírt, észrevételről szóló dokumentumot adunk át. Ez tartalmazza a szemlén megjelent Megrendelő személy nevét, cégnevet, termék(ek) fő adatait és hiányosságo(ka)t. Hiányosság kizárólag a dokumentációban lehetséges, a műszaki jellemző nem módosítható. A dokumentáció módosítására 3 nap áll rendelkezésre.

7.             Elfogadást követően a gépjárművédelmi eszközt, a műszaki szakértő vizsgálatra a bizottsági ülés időpontjáig átvesszük.

8.             Plutó Mérnöki Iroda Kft. – a műszaki szakérő véleménye alapján – elkészíti a ”MABISZ besorolás dokumentum tervezetét”. A dokumentummal kapcsolatban megjegyzések, észrevételek, javaslatok, kérdések tehetők. Ez azonban nem egy végleges tartalom! A MABISZ GKB tagjai a bizottsági ülésen tovább módosíthatják.

9.             ”MABISZ besorolás” tartalma:

-         gyártó, forgalmazó adatai;

-         vizsgálati eljárás alapja;

-         vizsgálat eredményének összefoglalása;

-         biztosítói kockázatvállalás feltétele;

-         termék pontos, azonosított megjelölése a főbb tulajdonságokkal és MABISZ besorolás;

-         végül a hivatalos mondatokat követően a MABISZ bizottság elnök és egy bizottsági tag aláírása és MABISZ pecsét található (Interneten és Biztonságtechnikai CD-n nem ez a változat található);

”Indoklás” tartalmazza a bizottsági ülés alatt történt kiegészítéseket, elhangzott érdemi véleményeket és a bizottság döntését.

A besorolás legalább 2 oldalas, az Indoklás pedig 1 oldalas (bizottsági elnök és 1 bizottsági tag által hitelesítve és MABISZ bélyegzőlenyomattal ellátva a bizottsági ülést követően általában egy héten belül postázzuk, alapesetben 1 példányban).

10.          A dokumentum érvényességi ideje 3 év. A bizottság bekérheti a terméket soron kívüli, egyedi vizsgálatra az érvényességi idő alatt. Ez többnyire olyan esetben fordul elő, amikor egy telepített rendszernél, vagy eszköznél felmerül, hogy az nem azonos az elfogadott, ajánlott eszközzel, vagy súlyosan megsértették a beszerelés feltételeit.

11.          Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit Megbízó nem teljesíti (hiányos adatszolgáltatás, költségszámla kiegyenlítésének elmulasztása, vagy késedelme), a ”MABISZ besorolás dokumentum tervezet” MABISZ GKB elé terjesztését elhalaszthatjuk.

12.          A költségekről és bizottsági ülések időpontjáról bővebb felvilágosítást személyesen, telefonon, vagy e-mailen adunk. Az adatlap kitöltése és szerkeszthető formában e-mailen elküldése az írásos árajánlat küldésének feltétele, amely a MABISZ besorolás folyamat elkezdéséhez elengedhetetlen!

Amennyiben további információra van szüksége, kérem keressen minket.

Költségek

A vizsgálat költsége tartalmazza a biztosítói vizsgálatra való előkészítés, szakértői vizsgálat, adminisztrációs és dokumentációs, nyilvántartási és tájékoztatási, ellenőrzéssel összefüggő költségeket.

1.        Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége

50 000 Ft alapdíj + 30 000 Ft/darab;

Pl.:

 

Termék mennyisége

Nettó vizsgálati díj, Ft

Bruttó vizsgálati díj, Ft

Alapdíj

50.000

63.500-

1 db főegység

80.000

101.600-

2 db főegység

110.000

139.700-

3 db főegység

140.000

177.800-

4 db főegység

170.000

215.900-

5 db főegység

200.000

254.000-

Összesen:

250.000

317.500-

 

 

2.        Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége

50 000 Ft alapdíj + 15 000 Ft/darab;

Pl.:

 

Termék mennyisége

Nettó vizsgálati díj, Ft

Bruttó vizsgálati díj, Ft

Alapdíj

50.000

63.500-

1 db kiegészítő

65.000

82.550-

2 db kiegészítő

80.000

101.600-

3 db kiegészítő

95.000

120.650-

4 db kiegészítő

110.000

139.700-

5 db kiegészítő

125.000

158.750-

Összesen:

175.000

222.250-

 

 

 

Példaképpen 3 főegység, 2 kiegészítő vizsgálati, adminisztrációs költsége:

 

Termék mennyisége

Nettó vizsgálati díj, Ft

Bruttó vizsgálati díj, Ft

Alapdíj

50.000

63.500-

1 db főegység

80.000

101.600-

2 db főegység

110.000

139.700-

3 db főegység

140.000

177.800-

+1 db kiegészítő

155.000

196.850-

+2 db kiegészítő

170.000

215.900-

Összesen:

220.000

275.000-

 

 

3.        GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége

50 000 Ft alapdíj + 200 000 Ft/darab.

Pl.:

 

Szolgáltatás

Nettó vizsgálati díj, Ft

Bruttó vizsgálati díj, Ft

Alapdíj

50.000

63.500-

1 db rendszer

200.000

254.000-

Összesen:

250.000

317.500-

 

 

További darabszám esetén egyedi megbeszélés alapján.

4.        Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén

A típus azonos, valamint kiegészítő főegység 30%-a.

5.        Adatmódosítás

20 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása.

Amennyiben nincs feltűntetve, hogy bruttó árról esik szó, úgy az ár 27 % ÁFA nélkül értendő!