Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása költségek

Budapest, 2006. július 27.

v 1.07

Tartalomjegyzék

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva. 1

Költségek. 2

1.      Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 2

2.      Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 3

3.      GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége. 3

4.      Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén.. 3

5.      Adatmódosítás. 3

6.      Egy év letelte után a 2004-2005. között kiadott MABISZ dokumentum újabb egy évre meghosszabbítható, melynek adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentálási költsége  3

 

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva

Ezen összefoglaló nem helyettesíti a ”Gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának ügyrendje” c. dokumentumot!

A gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása a biztosítótárságok részére nem kötelező jellegű! Biztosításkötéskor a MABISZ besorolásban található besorolást figyelembe vehetik a társágok.

1.                   Kérjük kitölteni az adatlapot. Kétnyelvű dokumentum, így várhatóan kitöltése nem okoz nehézséget.

2.                   Ezután küldje el nekünk e-mail-en és faxon vagy postán (szerkeszthető, valamint aláírt formában is).

3.                   E-mailen felvesszük Önnel a kapcsolatot.

4.                   MABISZ besoroláshoz a terméknek rendelkeznie kell ’e’, vagy ’E’ minősítéssel.

5.                   Elsődlegesen az előzetes műszaki szemlén szükséges részt vennie. Itt a MABISZ bizottsági tagokkal, tanácsadókkal, műszaki szakértővel és Plutó Bt. munkatársával találkozik. A bemutatott termékkel kapcsolatos, biztosítói besorolás ügyrend szerinti műszaki kérdéseket teszünk fel. Az előzetes műszaki szemlére szükséges:

-          egy működőképes mintadarab;

-          használati és beszerelési utasítás, jótállási jegy eredeti és érthető magyar nyelven;

-          KKF jóváhagyási dokumentum, igazolás;

-          aláírt és pecsételt ”bon”, MABISZ bizottság által történő ellenőrzéshez.

6.                   Amennyiben a terméket a bizottság elfogadta, úgy észrevétel dokumentumot és árajánlatot adunk át. Ez tartalmazza a szemlén megjelent Megrendelő személy nevét, cégnevet, termék(ek) fő adatait és hiányosságo(ka)t. Hiányosság kizárólag a dokumentációban lehetséges, a műszaki jellemző nem módosítható. A dokumentáció módosítására 3 nap áll rendelkezésre.

7.                   Amennyiben a MABISZ bizottság elfogadta a gépjárművédelmi eszközt, úgy a műszaki szakértő vizsgálatra átveszi.

8.                   Plutó Bt. – a műszaki szakérő véleménye alapján – elkészíti a ”MABISZ besorolás dokumentum tervezetét”, amelyet legkésőbb a bizottsági ülést megelőző napig e-mailen elküld. A dokumentummal kapcsolatban megjegyzések, észrevételek, javaslatok, kérdések tehetők. Ez azonban nem egy végleges tartalom! A MABISZ GKB tagjai tovább módosíthatják.

9.                   ”MABISZ besorolás” tartalma:

-         gyártó, forgalmazó adatai;

-         vizsgálati eljárás alapja;

-         vizsgálat eredményének összefoglalása;

-         biztosítói kockázatvállalás feltétele;

-         termék pontos, azonosított megjelölése a főbb tulajdonságokkal és MABISZ besorolás;

-         végül néhány hivatalos mondatot követően a MABISZ bizottsági tagok aláírási része található;

”Indoklás” tartalmazza a bizottsági ülés alatt történt kiegészítéseket, elhangzott érdemi véleményeket és a bizottság döntését.

A besorolás legalább 2 oldalas, az Indoklás pedig 1 oldalas (bizottsági elnök és 1 bizottsági tag által hitelesítve és MABISZ bélyegzőlenyomattal ellátva a bizottsági ülést követően általában egy héten belül postázzuk, alapesetben 1 példányban).

10.               A dokumentum érvényességi ideje 3 év. A bizottság bekérheti a terméket soron kívüli, egyedi vizsgálatra az érvényességi idő alatt. Ez többnyire olyan esetben fordul elő, amikor egy telepített rendszernél, vagy eszköznél felmerül, hogy az nem azonos az elfogadott, ajánlott eszközzel, vagy súlyosan megsértették a beszerelés feltételeit.

11.               Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit Megbízó nem teljesíti (hiányos adatszolgáltatás, költségszámla kiegyenlítésének elmulasztása, vagy késedelme), a ”MABISZ besorolás dokumentum tervezet” MABISZ GKB elé terjesztését elhalaszthatjuk.

12.               A költségekről és bizottsági ülések időpontjáról bővebb felvilágosítást személyesen, telefonon, vagy e-mailen adunk. Az adatlap kitöltése a besorolás megkezdésének feltétele.

Amennyiben további információra van szüksége, kérem keressen.

Költségek

A vizsgálat költsége tartalmazza a biztosítói vizsgálatra való előkészítés, szakértői vizsgálat, adminisztrációs és dokumentációs, nyilvántartási és tájékoztatási, ellenőrzéssel összefüggő költségeket.

1.        Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 24 000 Ft/darab;

Pl.:

2.        Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 12 000 Ft/darab;

Pl.:

 

Példaképpen 3 főegység, 2 kiegészítő vizsgálati, adminisztrációs költsége:

3.        GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 122 000 Ft/darab.

Pl.:

 

További darabszám esetén egyedi megbeszélés alapján.

4.        Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén

A típus azonos, valamint kiegészítő főegység 30%-a.

5.        Adatmódosítás

10 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása.

6.        Egy év letelte után a 2004-2005. között kiadott MABISZ dokumentum újabb egy évre meghosszabbítható, melynek adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentálási költsége

-          egy termék esetében 16 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása;

-          több termék esetében 20 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása.

Amennyiben nincs feltűntetve, hogy bruttó árról esik szó, úgy az ár 20 % ÁFA nélkül értendő.