Gépjárművédelmi dokumentáció

Szempontok, melyeket a dokumentációnak a MABISZ Ajánlás megszerzéséhez legalább tartalmaznia szükséges.

Budapest, 2006. január 13.

v 1.03

1. Gépjárműriasztó

a. Használati utasítás (a szakmában nem jártasok részére is érthető formában)

b. Beszerelési utasítás (a szakmában nem jártasok részére is érthető formában)

c. Jótállási jegy (aktuális jogszabályoknak megfelelő módon kialakítva)

2. Hárompontos indításgátló, ill. legalább egypontos rablásgátló

a. Használati utasítás (a szakmában nem jártasok részére is érthető formában)

b. Beszerelési utasítás (a szakmában nem jártasok részére is érthető formában)

c. Jótállási jegy (aktuális jogszabályoknak megfelelő módon kialakítva)


1. a. Gépjárműriasztó használati utasítás

Dokumentumjellemző

Jellemző

Termékbemutató

Gyári távkezelővel, gépjármű központi zárát vezérlő távkezelővel működő riasztó, és/ vagy

ugrókódos távkezelővel működő riasztó (doboz tartalmaz távkezelőt) rövid leírása, ügyfél részére.

Eszköz gyártójának pontos megnevezése.

Élesítés, bekapcsolás módja

Amennyiben a riasztó doboza tartalmaz ugrókódos távkezelőt, úgy a távkezelő érthető bemutatásával, vagy rajzával.

Hatástalanítás, kikapcsolás módja

Automatikus élesedés

Amennyiben rendelkezik a riasztó e funkcióval.

Szerviz üzemmód bekapcsolása, visszajelzés módja az ügyfél részére

Amennyiben az automatikus élesedés funkcióval rendelkezik az eszköz, vagy a riasztó gyártója a szerviz üzemmódot megvalósította.

Amennyiben a doboz tartalmaz ugrókódos távkezelőt

I.           Távkezelő elvesztése, megrongálódása esetén új távkezelő tanításának módja (tanítás után a régi, vásárló részére nem működőképes távkezelő további működése a riasztóra nézve).

II.          Távkezelő elvesztése, megrongálódása esetén forduljon azonnal a szakszervizhez (ebben az esetben a beszerelési utasítás tartalmazza a távkezelő tanításának menetét, az ismételten nem tanított távkezelők működését).

Vészkikapcsolás lehetősége (motorblokkoló funkció megléte esetén)

Kóddal, mely vásárló által megváltoztatható, ebben az esetben a kód megváltoztatásának módja szabatosan leírva.

Kizárólag roncsolással nyitható, kódot nem mutató, nem áttetsző borítékkal, mely ismételten nem készíthető el bárki által. A boríték formátumát, megjelenési formáját a dokumentum tartalmazza!

Mechanikus szervizkulccsal, melynek variációszámát vagy a dokumentum tartalmazza, vagy gyártói nyilatkozatot szükséges mellékelni a ajánlási, vizsgálati igénylőpapírokhoz.

Hely a beszerelés helyének és dátumának igazolására (amennyiben a jótállási jegy nem tartalmazza).


1. b. Gépjárműriasztó beszerelési utasítás

Dokumentumjellemző

Jellemző

Termékbemutató

Gyári távkezelővel, gépjármű központi zárát vezérlő távkezelővel működő riasztó, és/ vagy

ugrókódos távkezelővel működő riasztó (doboz tartalmaz távkezelőt) rövid leírása.

Eszköz gyártójának pontos megnevezése.

Műszaki adatok leírása.

Termék dobozának tartalma

Pl.:  - VKZTT központi egység;

       - 2 db 2 gombos távkezelő;

       - ultrahangos mozgásérzékelő adó-vevő pár;

       - visszajelző LED vezetékezve;

       - kábelköteg;

       - magyar nyelvű használati utasítás;

       - magyar nyelvű beszerelési utasítás;

       - magyar nyelvű jótállási jegy.

Vezetékek bekötési utasításai

Bekötési rajz ajánlott, de nem létfontosságú.

Elengedhetetlen mondat!

A teljes héjvédelem kialakításához szükséges nyitásérzékelő kapcosló(k) beszerzése, beszerelése a beszerelő szerviz feladata!

Beszerelést követő működés-ellenőrzés módja

Élesített üzemmódban Pl.: ajtók nyitására riasztás előidézése, utastéri mozgásérzékelés (amennyiben a riasztó rendelkezik ezen eszközzel) stb.

Gyári távkezelős riasztó esetén mechanikus kulccsal történő ajtónyitásra riasztás-generálás figyelése stb.

Ugrókódos távkezelő tanításának módja

Amennyiben a használati utasítás nem tartalmazza, úgy elengedhetetlen, egyéb esetben ajánlott itt is feltűntetni.

Motor működésébe beavatkozó relé beszerzése, beszerelése a szerviz feladata

Amennyiben a relé nem a doboz tartalma, de a készülék képes e funkcióra.


2. a. Hárompontos indításgátló, ill. legalább egypontos rablásgátló használati utasítás

Dokumentumjellemző

Jellemző

Termékbemutató

Működtetés módja:

- közelítő kártyás érzékelővel;

- elektronikus kulccsal;

- rejtett kapcsolóval (rablásgátló esetén);

- stb.

Eszköz gyártójának pontos megnevezése.

Automatikus élesedés módja

Hatástalanítás, kikapcsolás módja

Érthető bemutatással, ill.  rajzzal.

Szerviz üzemmód bekapcsolása, visszajelzés módja az ügyfél részére

Elengedhetetlen gondolat!

Közelítő kártya, elektronikus kulcs stb. elvesztése, megrongálódása esetén azonnal forduljon a beszerelő szakszervizhez! (Tanítás után a régi, vásárló részére nem működőképes azonosító további működésének leírása.)

Vészkikapcsolás módja

Kóddal, mely vásárló által megváltoztatható, ebben az esetben a kód megváltoztatásának módja szabatosan leírva.

Kizárólag roncsolással nyitható, kódot nem mutató, nem áttetsző borítékkal, mely ismételten nem készíthető el bárki által. A boríték formátumát, megjelenési formáját a dokumentum tartalmazza!

Mechanikus szervizkulccsal, melynek variációszámát vagy a dokumentum tartalmazza, vagy gyártói nyilatkozatot szükséges mellékelni a ajánlási, vizsgálati igénylőpapírokhoz.

 

Hely a beszerelés helyének és dátumának igazolására (amennyiben a jótállási jegy nem tartalmazza).


2. b. Hárompontos indításgátló, ill. legalább egypontos rablásgátló beszerelési utasítás

Dokumentumjellemző

Jellemző

Termékbemutató

Működtetés módja:

- közelítő kártyás érzékelővel;

- elektronikus kulccsal;

- rejtett kapcsolóval (rablásgátló esetén);

- stb.

Eszköz gyártójának pontos megnevezése.

Műszaki adatok leírása.

Termék dobozának tartalma

Pl.:  - VKZTT központi egység;

       - 2 db elektronikus kulcs;

       - magyar nyelvű használati utasítás;

       - magyar nyelvű beszerelési utasítás;

       - magyar nyelvű jótállási jegy.

Vezetékek bekötési utasításai

Bekötési rajz ajánlott, de nem létfontosságú.

Beszerelést követő működés-ellenőrzés módja

Automatikus élesedéi idő letelte után motor működtetésének ellenőrzése stb.

Közelítő kártya, elektronikus kulcs stb. elvesztése, megrongálódása esetén a tanítás módja. (Tanítás után a régi, vásárló részére nem működőképes azonosító további működésének leírása.)

Motor működésébe beavatkozó relé beszerzése, beszerelése a szerviz feladata

Amennyiben a kiegészítő relé nem a doboz tartalma, de a készülék MABISZ ajánlás szerinti működéséhez szükséges.