Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása költségek

Budapest, 2006. február 6.

v 1.06

Tartalomjegyzék

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva. 1

Költségek. 2

1.      Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 2

2.      Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége. 2

3.      GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége. 3

4.      Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén.. 3

5.      Adatmódosítás. 3

6.      Egy év letelte után a 2004-2005. között kiadott MABISZ dokumentum újabb egy évre meghosszabbítható, melynek adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentálási költsége  3

 

Gépjárművédelmi Ajánlás folyamata, összefoglalva

-          megrendelő az előzetes gépjárművédelmi műszaki szemlét (időpontok) megelőző hétig gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása kérésére alkalmas adatlap levélben, faxon, vagy e-mailen történő eljuttatásával a Plutó Információs és Szakértői Bt. részére, jelzi szándékát;

-          igény esetén, a Plutó Bt. munkatársai, meghatározott időpontban segítséget nyújtanak az eredményes felkészülésre;

-          az előzetes gépjárművédelmi műszaki szemlén a kisebb várakozási idő elérése érdekében szíveskedjék időpontot egyeztetni a Plutó Bt. munkatársaival;

-          a megrendelő cég hozzáértő képviselőjének az előzetes gépjárművédelmi műszaki szemlén a következőket szükséges elvégeznie:

-         a 28 000 Ft + 20% ÁFA alapdíjról, és a vizsgálat költségeiről szóló számlát ezen időpontban adjuk át; amennyiben a bizottsági ülésig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a jelenlévők elé terjesztését elhalaszthatjuk;

-         vizsgálatra kerülő termék mintapéldányát működőképes állapotban bemutatja a MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE GÉPJÁRMŰVÉDELMI KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ GKB) jelenlévő tagjainak; továbbá:

-         az ajánlás folyamata dokumentumban leírt, vizsgálathoz szükséges okmányok, dokumentációk, anyagok pontban feltüntetett okmányokat minden készülékhez magyar nyelven, ill. eredeti nyelven mellékelni kell (a készüléken, ill. annak csomagolásán, valamint a műszaki leíráson feltüntetett jelölés egyezőségére kérjük ügyelni!);

-         ellenőrzésre jogosító bont, cégszerűen aláírva, 2 példányban kérjük átadni;

-         szakértői vizsgálatra át kell adni a termékek egy-egy eredeti csomagolású mintapéldányát;

-         ekkor kerül sor a rádiós távkezelők ugrókódos működésének műszeres ellenőrzésére is;

-         amennyiben a gépjárművédelmi ajánlási rendszer bármelyik kitétele, feltétele nem teljesül, a bizottság a terméket nem veszi át szakértői vizsgálatra;

-         az előzetes gépjárművédelmi műszaki szemlén kialakított, 3 napon belül pótolható hiányosságokról, elutasítás körülményéről a jelenlévő bizottsági tagok által aláírt dokumentumot adunk át; az előzetes műszaki szemle észrevétel dokumentáció másolatát a megrendelő cég képviselőjének átadjuk;

-         a műszaki szemlét követően 3 hét múlva megtartásra kerülő bizottsági ülést megelőző napig e-mailen elküldjük, a bizottsági ülésre bemutatásra kerülő Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolás-előzetest, véleményezés céljából. Amennyiben kifogás merül fel, úgy várjuk hozzászólásukat, melyet megbeszélés követ;

-         a bizottsági ülésen az előzetes műszaki szemlén kialakult vélemények, a műszaki szakértő javaslata hangzik el, ill. a Plutó Bt. által elkészített Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása dokumentum kerül bemutatásra, majd a jelenlévők aláírásukkal látják el;

-         a bizottsági ülés hetének végén lehet számítani az ajánlás aláírt, pecsételt változatának kibocsátására. Ekkor tájékoztatjuk ügyfeleinket, s a termékekkel együtt átadjuk a Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolását, 1 példányban.

Költségek

A vizsgálat költsége tartalmazza a biztosítói vizsgálatra való előkészítés, szakértői vizsgálat, adminisztrációs és dokumentációs, nyilvántartási és tájékoztatási, ellenőrzéssel összefüggő költségeket.

1.        Főegység (riasztó, indításgátló, rablásgátló, sebességváltózár stb.) vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 24 000 Ft/darab;

Pl.:

2.        Kiegészítő egység (mozgás-, üvegtörés érzékelő, saját akkumulátoros hangkeltő) vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 12 000 Ft/darab;

Pl.:

 

Példaképpen 3 főegység, 2 kiegészítő vizsgálati, adminisztrációs költsége:

3.        GPS alapú járműkövető helymeghatározó és vagyonvédelmi rendszer vizsgálati, adminisztrációs költsége

28 000 Ft alapdíj + 122 000 Ft/darab.

Pl.:

 

További darabszám esetén egyedi megbeszélés alapján.

4.        Típusazonosság, ill. kombinált eszköz esetén

A típus azonos, valamint kiegészítő főegység 30%-a.

5.        Adatmódosítás

10 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása.

6.        Egy év letelte után a 2004-2005. között kiadott MABISZ dokumentum újabb egy évre meghosszabbítható, melynek adminisztrációs, nyilvántartási és dokumentálási költsége

-          egy termék esetében 16 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása;

-          több termék esetében 20 000 Ft/ Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása.

Amennyiben nincs feltűntetve, hogy bruttó árról esik szó, úgy az ár 20 % ÁFA nélkül értendő.