A Magyar Biztosítók Szövetsége

Kármegelőzési és Vagyonvédelmi Bizottsága (Minősítő Bizottsága)

által elfogadott követelményrendszer a gépjárművédelmi eszközök biztosítói minősítéséhez

 

II.

 

A gépjármű-vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos KÖVETELMÉNYEK

 

Budapest, 2002. december 13.

Tartalomjegyzék

1.     Általános követelmények az előzetes műszaki szemléhez. 2

 

2.     Vagyonvédelmi osztályok jelölése, és a hozzájuk rendelt követelmények. 3

 

A) Passzív védelmi berendezések. 3

AE) Passzív elektronikus védelmi berendezések. 3

AE1) Egyszerű passzív elektronikus védelmi berendezések. 4

AE2) Kódolt passzív elektronikus védelmi berendezések. 4

AM) Passzív mechanikus védelmi berendezések. 4

B) Utólagos megtalálást elősegítő berendezések. 4

BEA) Aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszerek. 4

BEB) Aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések. 6

BEP) Passzív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések, rendszerek. 6

BN) Nem elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések, eszközök, módszerek. 7

C) Aktív elektronikus rendszerek, riasztók. 7

CT) Távszabályozós riasztók. 7

CTU) Ugrókódos távszabályozós riasztók. 7

D) Kombinált védelmi termék. 8

E) Egyéb kiegészítő eszköz. 8

G) A gépkocsi saját rendszerei által kapcsolt riasztó. 8

KV) Külső védelem.. 8

M) Motorkerékpár-védelem.. 8

R) Rablásgátló berendezés. 8

 

1. sz. melléklet - Biztonsági távfelügyeleti központtal kapcsolatos követelmények. 10

2. sz. melléklet - Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai 12

 

A Magyar Biztosítók Szövetsége Kármegelőzési és Vagyonvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) a részére bemutatott gépjárművédelmi eszközökkel (készülék, berendezés vagy rendszer; a továbbiakban: termék) szemben a következőkben részletezett követelményeket támasztja, és a megfelelőnek bizonyult termékeket vagyonvédelmi kategóriákba sorolja.

1.    Általános követelmények az előzetes műszaki szemléhez

Előzetes műszaki szemlére kizárólag akkor vehető át a termék, ha az alábbi követelményeknek egyidejűleg eleget tesz.

a)      A vizsgálatra átadott terméken és annak csomagolásán, valamint az összes kísérő dokumentáción - ideértve a minősítést igénylő iratokat is - azonos, a gyártási folyamat során elhelyezett gyártmány/típus megjelölésnek kell lennie. A gyáritól eltérő jelöléssel csak abban az esetben fogadható el a termék előzetes műszaki szemlére, ha a minősítésre bemutatott terméket tartalmazó sorozat minden egyedét a gyártást követően utólag úgy változtatták meg, hogy ezzel új termék jött létre, és erről a minősíttető A gépjármű-vagyonvédelmi eszközök biztosítói minősítésének folyamata c. anyag 2.1. pontja (Minősítéshez feltétlenül szükséges iratok) szerint nyilatkozatot tett.

b)      A GPS vagy más elven működő, utólagos megtalálást segítő termék minősítéséhez a diszpécserközpont (ha a rendszerhez ilyen hozzátartozik) az ajánlásrendszerben megfogalmazott teljes dokumentációjának rendelkezésre kell állnia.

c)      A motor működésébe beavatkozó terméken a gyártmány/típus jelén kívül (attól jól elkülöníthetően) egyedi azonosítására alkalmas gyári számnak vagy egyéb jelölésnek is szerepelnie kell.

d)      A rendeltetésszerűen motortérbe, a jármű külső részére, illetve motorkerékpárra szerelendő készülékek azonosító adatainak (gyártmány, típusjelzés, gyártási szám) az üzemi körülményeknek (hőmérséklet, kenő-, mosó- és, üzemanyagok, a mosásnál alkalmazott magasnyomású hideg vagy melegvízsugár stb.), valamint a szélsőséges időjárási viszonyoknak tartósan ellen kell állnia. Ennek teljesülését a Minősítő Bizottság csak a 2003. márciusában és az azt követően minősítésre kerülő termékek esetén követeli meg.

e)      A termékeknek eszközöknek a jármű rendeltetésszerű használata során jelentkező üzemi körülmények (hőmérséklet, kenő-, mosó- és, üzemanyagok, a mosásnál alkalmazott magasnyomású hideg vagy melegvízsugár stb.), valamint a szélsőséges időjárási viszonyok között is működőképesnek kell lenniük.

f)        A kereskedelmi kiszerelés nem tartalmazhat a termék gyártmány/típus azonosítására alkalmas - a védett gépjárműre ragasztandó - reklámmatricát.

g)      Ha gépjárműbe szerelendő vagyonvédelmi berendezés rendeltetésszerű működésének feltétele az ajtók, illetve a motor- és csomagtérfedél nyitását érzékelő kapcsoló(k) utólagos beszerelése, a kapcsolók beszerelésére (a teljes héjvédelem kialakításához szükséges darabszám beszerzésére) a beépítési utasításnak rendelkeznie kell.

h)      A terméknek érzéketlennek kell lennie a világító és jelzőberendezéseken, valamint a gépjármű védett terén kívül elhelyezett elemein keresztüli támadásra (túlfeszültség, túláram, impulzus bevitel stb.)

i)        A távirányítók házának esetleges elektrosztatikus feltöltődése nem okozhat üzemzavart a termék működésében.

j)        Bármely távirányító elvesztése esetén a termék átprogramozható legyen úgy, hogy az elveszett távirányítóval a készüléket többé ne lehessen működtetni. Az elveszett távszabályzó(k) kötelező törlésére a kísérő dokumentumoknak a távszabályozó tanítását leíró pontjában a figyelmet fel kell hívni.

k)      A gépjárműbe épített termékhez ne legyen hozzátanítható idegen távirányító a gépjármű saját (mester) távirányítója vagy egyedi titkos kódja nélkül.

l)        Ha a termék rendeltetésszerű használata rendszeresen vagy alkalmanként PIN kód bevitelét igényli, a kódnak a vevő által megváltoztathatónak kell lennie. Ha a termék ezt nem teszi lehetővé, akkor a PIN kódot teljesen zártan - a forgalmazó és szervizhálózat munkatársai által sem hozzáférhető módon - kell kezelni, és erre a használati útmutatóban a vásárló figyelmét fel kell hívni.

m)    Ha a gépjármű-vagyonvédelmi berendezés funkciói között az ún. szerviz üzemmód is szerepel, az ebbe az üzemmódba kapcsolt állapotot a berendezésnek egyértelműen, a normál üzemtől jól megkülönböztethetően jeleznie kell. Ez az előírás mellőzhető, ha a távszabályzó első működtetésekor a termék a szervizüzemből automatikusan kilép.

n)      A védett gépjármű bármely részébe szerelendő (szerelhető) - a termék tartozékát képező - kapcsoló vagy más hasonló rendeltetésű tartozék a termék élesített állapotát csak kódolt jellel szüntetheti meg. A kódok variációszáma legkevesebb 100 legyen! Ha a kapcsoló a terméket nem élesített állapotban helyezi üzemen kívül, akkor az egyszerű áramkör-megszakítás is elegendő.

o)      CTU kategóriájú kiegészítő gépjármű védelmi termékeknél a teljes körű héjvédelem.

1.    Vagyonvédelmi osztályok jelölése, és a hozzájuk rendelt követelmények

A) Passzív védelmi berendezések

Passzív védelmi berendezések, amelyek a környezetnek nem adnak jelzést a gépjármű elleni cselekményekről, de a gépkocsi saját erőforrása által történő mozgatást, vontatást, vagy mindkettőt egyidejűleg akadályozzák, illetve nehezítik.

AE) Passzív elektronikus védelmi berendezések

Olyan elektronikus gépjármű vagyonvédelmi eszközök, vagy ún. indításgátlók, amelyek kielégítik az "A" kategória feltételeit.

Az AE védelmi berendezéssel szembeni követelmények

a)      Az eszköz védelmi funkciójának a jármű motorjának leállítása után 5 percen belül, ill. a vezető ajtajának kinyitása után 45 másodpercen belül automatikusan élesedni kell.

b)      A hatástalanítás csak elektronikus úton történhet.

c)      A berendezés legalább három, a gépjármű erőforrásának működéséhez szükséges áramkört képes legyen megszakítani a készüléken belül, vagy kódolt jellel a készüléken kívül.

d)      Ha az indításgátló csak két áramkört szakít meg, akkor ebből bármely kör visszaállítási kísérletekor olyan rövidzár keletkezzen, amely a jármű (motor, üzemanyag-ellátás, vezérlés stb.) indítását akadályozza.

e)      A berendezés minden vezetékének egyforma színűnek és vastagságúnak kell lennie. A saját, vagy gépkocsi akkumulátoráról történő tápellátásnak legalább 120 óráig biztosítani kell a zavartalan működést.

f)        A tápfeszültség elvétele és újbóli visszaadása esetén a védelmi funkciónak továbbra is fenn kell maradnia.

g)      A készülékház csak roncsolással legyen nyitható, kivéve, ha a megszakítókhoz való hozzáférést műgyantával történt kiöntéssel akadályozzák meg.

h)      A kábeleknek a készülékházban lévő csatlakozásai nem lehetnek egyszerűen oldhatók, csak a készülékház roncsolással történő nyitásával legyenek hozzáférhetők.

AE1) Egyszerű passzív elektronikus védelmi berendezések

Olyan passzív elektronikus védelmi berendezések, amelyek minden áramkört kódolás nélkül szakítanak meg.

AE2) Kódolt passzív elektronikus védelmi berendezések

Olyan passzív elektronikus védelmi berendezések, amelyek legalább egy áramkör megszakítását kódolt jel segítségével végzik.

AM) Passzív mechanikus védelmi berendezések

Azok az "A" kategória (l. Passzív védelmi berendezések) ismérveit kielégítő védelmi berendezések, amelyeknél a főelemet a gépjárműhöz fixen, nem oldható módon rögzítették (pl.: sebességváltó zár).

Az AM kategóriába sorolt eszközök elfogadásának feltételei

a)      A berendezésnek legalább 10 percen keresztül ellen kell állni az egyszerű kézi szerszámokkal elkövetett támadásnak (pl. csavarhúzó, kombinált fogó, csőfogó).

b)      A biztonsági kulcsnak legalább 3 000 lehetséges kombinációja legyen.

B) Utólagos megtalálást elősegítő berendezések

A jármű ellopását általában nem akadályozó rendszerek, de a járműbe épített, beszerelt eszköz(ök) segítségével lehetővé teszik annak azonosítását, felkutatását, előtalálását.

BEA) Aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszerek

A gépjárműbe épített elektronikus berendezés, amely lehetővé teszi a gépjármű azonosítását, felkutatását, előtalálását. Segítségével a jármű pillanatnyi helyzete meghatározható, annak mozgásától (helyben maradásától) függetlenül.

Az aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő (gépjármű helymeghatározó) eszközök, rendszerek meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező riasztó aktivizálásával hozhatók működésbe, és alkalmasak a rendszerhez tartozó gépjármű helyzetének meghatározására, mozgásának figyelemmel kísérésére, valamint annak megállítására.

A BEA kategóriába sorolt eszközök elfogadásának feltételei

a)      Szükség esetén a diszpécserközpontból bármikor meghatározható legyen a gépjármű pillanatnyi helyzete.

b)      A rendszergazda, illetve a rendszer üzemeltetője felel a diszpécserközpontba telepített eszközökért, azok mindenkori működőképességéért, valamint a diszpécserszolgálat ellátásának folyamatosságáért, szünetmentességéért.

c)      A rendszer üzemeltetőjének a szolgáltatási szerződésében rögzítenie kell a védett gépjármű tulajdonosának hozzájárulását ahhoz, hogy kár esetén a szolgáltató a káreseménnyel összefüggésbe hozható, ill. annak kivizsgálásához összes adatot a kártérítésben érdekelt biztosítótársaság részére - annak kérésére - jogszerűen átadja.

d)      A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a riasztás pillanatától a megtalálásig, elfogásig vagy a jelek megszűnéséig, de legalább 30 percen keresztül a diszpécserközpontban automatikusan rögzítse és tárolja a jármű állapotára és mozgására vonatkozó adatokat.

e)      A védett gépjármű elleni támadás esetén a rendszernek a következőket kell figyelnie, és tárolnia:

ˇ        nyílászárók zárt vagy nyitott állapota,

ˇ        motor üzeme (járó, álló stb.),

ˇ        akkumulátor feszültségszintje,

ˇ        jármű pillanatnyi pozíciója.

f)        A rendszernek az intézkedésekre vonatkozóan a következő adatokat kell rögzítenie:

ˇ          a bejelentő személy azonosító adatai,

ˇ          az intézkedő személy(ek) (ügyfél, diszpécser, hatóság, stb.) azonosító adatai és

ˇ          a beavatkozó személy(ek) azonosító adatai,

ˇ          az intézkedés időparaméterei.

g)      A mozgás figyelemmel kiséréséhez a mintavétel gyakoriságának szükséges mértékűnek kell lennie, de legalább 1 percenként meg kell történni.

h)      A rendszer minden elemének - az antennát is ide értve - szabotázsvédettnek kell lennie. A szabotázs megtörténtét a felhasználó felé jelezni kell. A szabotázsjelzés törlését csak szakműhelyben végrehajtott ellenőrzés után a diszpécserközpontból lehessen visszaállítani. A szabotázsjelzés és annak törlése automatikusan kerüljön naplózásra.

i)        A szolgáltatónak a következők szerint értesítenie kell a védett gépjárművek üzembentartóit, ha a diszpécserközpont akár saját hibája, akár egyéb, a központon kívülálló ok miatt a felügyeletet 24 órát meghaladóan korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudja ellátni (pl. a műholdas v. mobil szolgáltatónál fellépő üzemzavar esetén).

ˇ        Abban az esetben, ha az üzemszünet időpontja és időtartama még annak bekövetkezte előtt ismert, az értesítést lehetőség szerint az üzemszünet beállta előtt kell megtenni.

ˇ        Ha az üzemszünet váratlanul következik be, az ügyfelek értesítését lehetőség szerint azonnal meg kell kezdeni.

ˇ        Az üzemzavart naplózni kell.

j)        A rendszer kikapcsolásának, hatástalanításának legalább 2 szintűnek kell lennie. Az egyes lépcsőktől elvárt biztonság (pl. rátaníthatóság, variációszám stb.) azonos legyen a saját kategóriájában megfogalmazottal. A két szint megvalósítása többek között ugrókódos távirányító, kódbillentyűzet, transzponder, elektronikus kulcs stb. párosításával lehetséges.

k)      A diszpécserközpontban 24 óránként legalább egy alkalommal történjen meg a felügyelt gépjármű elektronikai-rendszer állapotellenőrzése, ill. állapotjelentése. Az állapotjelentés kezdeményezése történhet a diszpécserközpont, ill. a gépjármű fedélzeti egységéből, mely a készenléti állapot, ill. műszaki megfelelőség megállapítására alkalmas. Amennyiben az állapotellenőrzés, ill. ennek visszajelzése elmarad, azt a rendszernek automatikusan naplóznia kell. Az ügyeletes diszpécsernek az ügyfélszerződésben rögzített módon meg kell kísérelnie a tulajdonossal a kapcsolatfelvételt, és ezt automatikusan rögzíteni kell.

l)        A környezet figyelmének felhívása érdekében a diszpécserközpontból elindítható legyen a féklámpa villogtatása, ill. rablásgátlási funkció elindulásakor a gépjárműben található vezérlőegység képes legyen villogtatni a féklámpát.

m)    A diszpécserközpont képes legyen a védett gépjármű megállítására. A megállításnak a közúti forgalombiztonság szempontjából megfelelő vagy meg nem felelő voltát a Minősítő Bizottság egyedileg bírálja el a rablásgátlás fejezetben megfogalmazottak figyelembe vételével.

n)      A rendszer indításához használható riasztónak meg kell felelni legalább a következő feltételeknek:

ˇ        Ha a felhasznált riasztó önállóan forgalmazott termék, akkor az csak moduláris lehet, és érvényes biztosítói minősítéssel rendelkezzen, továbbá besorolása legalább CTU6531 legyen!

ˇ        Ha a riasztó nem önállóan forgalmazott termék, hanem a rendszer szerves részét képezi, képessége feleljen meg az előző pontban előírt besorolásnak!

ˇ        A fedélzeti berendezés autonóm áramellátását a jármű saját áramforrásától függetlenül is biztosítani kell.

o)      A szerviz üzemmódba helyezést és visszakapcsolást a diszpécserközpontban naplózni és engedélyeztetni kell. A rendszernek a naplózást automatikusan kell végeznie.

BEB) Aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések

Olyan "B" kategóriájú rendszerek, melyek segítségével a jármű pillanatnyi helyzete meghatározható, annak mozgásától (helyben maradásától) függetlenül.

A BEB utólagos megtalálást elősegítő - járműkövető - rendszerekkel szemben támasztott követelmények eltérése a BEA besorolás minimál-követelményeitől: a helyszínen nem történik hangos riasztás (nem szükséges riasztó beszerelése, ha a központi egység a CTU631-nek megfelelő funkciókat teljesíti.)

Megjegyzések a BEA és BEB csoportba tartozó termékekhez

A Gépjármű-vagyonvédelmi eszközök minősítésének folyamata c. részben előírt határidőre leadott dokumentáció alapján az előzetes műszaki szemlét végzők áttekintik a termék elemeinek és magának a rendszernek a működését, az érintettekkel történő egyeztetéssel meghatározzák a diszpécserközpont szemléjének időpontját. Ennek az időpontnak az előzetes műszaki szemle és a minősítés dátuma közé kell esnie.

A minősítés az előzetesen becsatolt dokumentumok és a diszpécserközpont szemléje alapján történik. Sikertelen minősítés esetén a Gépjármű-vagyonvédelmi eszközök minősítésének folyamata c. részben előírtak szerint kell eljárni.

BEP) Passzív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések, rendszerek

Olyan "B" kategóriájú rendszerek, melyek a rendszerhez tartozó ellenőrző pontoknál adnak a gépjárműről információt.

BN) Nem elektronikus utólagos megtalálást elősegítő berendezések, eszközök, módszerek

Olyan "B" kategóriájú rendszerek, melyek nem közvetlenül elektronikus úton működnek.(Pl.: nyilvántartási rendszerekkel kombinált azonosító jelek, gravírozás, UV fénnyel megvilágítottan látható festékekkel való jelölés, stb. )

C) Aktív elektronikus rendszerek, riasztók

Olyan berendezések, amelyek a jármű elleni támadás esetén a környezet számára hangjelzést adnak. A hangjelzést kiegészítheti fényjelzés, illetve egyéb titkos jelzés is. (A fényjelzés, vagy titkos jelzés önmagában nem elégséges.)

A támadás észlelése történhet ütés, üvegtörés, mozgás, emelés, dőlés, ajtó, motortér, csomagtér nyitás, vagy más arra alkalmas érzékelővel.

Jelzést adható a jármű saját kürtje(i), irányjelzői, helyzetjelzői, fényszórói, külön beépített sziréna segítségével. A szükséges elektromos energiát a jármű saját, vagy a vagyonvédelmi berendezéshez külön beépített akkumulátora biztosítja.

CT) Távszabályozós riasztók

Olyan "C" kategóriájú berendezések, amelyeknél a riasztó távszabályozó segítségével kapcsolható be- vagy ki.

CTU) Ugrókódos távszabályozós riasztók

Olyan riasztók, amelyeknél a gépjárműbe való bejutás előtt alkalmazandó távszabályozó minden kiadott jelsor után újabb, minden korábbitól különböző jelsort sugároz, illetve a vevő egy elfogadott kódsor után ugyanazt a sorozatot a gépjármű, ill. a riasztó feltételezett élettartamát figyelembe véve többször már nem fogadja el.

A "C" főcsoportba besorolt aktív elektronikus rendszerek, riasztók előzőekben meghatározott alcsoportjaihoz (CT, CTU) a különféle védelmi funkciók teljesítését jelző alábbi számjelölések taroznak:

Jelölés

Védelmi funkció

Megjegyzés

1

Héjvédelem, nyitásérzékelés

A riasztó a gépjármű valamennyi nyílászáróját védi (a süllyesztett tanksapka záró fedelét csak akkor, ha azt gyárilag zárral látták el).

2

Rezgésérzékelés, üvegtörés-érzékelés

A riasztót rezgésérzékelővel és/vagy üvegtörés érzékelővel forgalmazzák.

3

Beltéri mozgásérzékelés

A riasztónak beltéri mozgásérzékelője van.

4

Motorblokkolás

A termék riasztás esetén megakadályozza a motor üzembe helyezését, vagy más - arra alkalmas módon - a jármű önerőből való elvitelét. (Üzemelő motor esetén a riasztó meghibásodása nem okozhat váratlan motorleállást.) A riasztónak ez a funkciója az indításgátlóval (AE) szembeni követelményeket csak részlegesen elégíti ki.

5

Saját akkumulátoros hangkeltés

A riasztót saját akkumulátoros hangkelővel forgalmazzák.

6

Emelésérzékelés

A riasztót emelésérzékelővel látták el.

7

Egyéb védelmi funkció

Pl. a riasztóval egybeépített, a rablásgátlás feltételeinek részlegesen megfelelő funkció

A gépjárművédelmi termék teljes jelölése a védelem jellegét meghatározó betű(k)ből és a védelmi funkcióra utaló számjegy(ek)ből áll. (A betűk megelőzik a csökkenő nagyság szerint írott számjegyeket; pl. saját akkumulátoros szirénával, indításgátlással, rezgésérzékelővel rendelkező és teljes héjvédelmet biztosító ugrókódos riasztó jelölése: CTU5421).

D) Kombinált védelmi termék

Olyan védelmi berendezés, amely az AE, CTU, R kategóriákba sorolt termékek közül többnek a funkcióját (pl. ugrókódos riasztó és indításgátló) ellátja.

A "D" kategóriájú rendszer azon része, amely minősíthető e szerint a besorolási rendszer szerint, a "D" betűjelzés után megkapja fordított betűrendben a különböző kategóriák jelzéseit (pl.: D CTU54321 AE1).

E) Egyéb kiegészítő eszköz

Olyan gépjárművédelmi eszköz, amely önállóan nem elégíti ki egyik kategória feltételeit sem [pl. ugrókódos távkezelő egység (jelölése: E TU)]

G) A gépkocsi saját rendszerei által kapcsolt riasztó

A riasztó önálló hatástalanító elemmel nem rendelkezik, azt a gépjármű gyárilag beépített rendszere, ill. kiegészítő ugrókódos távkezelő egység vezérli. A terméknek riasztania kell, ha a gépjármű ajtóit a saját távszabályzón kívül bármely más módon nyitják.

A riasztó csak távirányítással kapcsolható.

KV) Külső védelem

Olyan vagyonvédelmi eszközökből kialakítható védelmi rendszer, amelynek központi egysége a gépkocsiba épített CTU, vagy G kategóriába sorolt riasztó.

A külső védelem megvalósítására alkalmas eszközök (érzékelők, hangkeltők) rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak a központi egységgel, és kiegészítő védelemként a garázs, vagy gépjármű-tároló helyiség behatolás elleni védelmét biztosítják.

M) Motorkerékpár-védelem

Motorkerékpár-riasztó, amelynél az elektronikus gépjárművédelem funkciói kialakíthatók (pl. MTU 652).

Motorkerékpár-indításgátló: olyan passzív védelmi berendezés, amely kielégíti a gépkocsi-indításgátlóval szemben támasztott követelményeket, kivéve a 3 áramkör megszakítására való készséget. A motorkerékpár-indításgátló esetében 1, vagy 2 áramkör megszakítását kell biztosítani. A készülékház felnyitása csak erőszakos úton, rongálással, roncsolással legyen lehetséges.

R) Rablásgátló berendezés

A rablásgátló olyan védelmi berendezés, amely a járó motorú gépjármű erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel történő elvétele esetén az így megszerzett gépjármű használata ellen nyújt védelmet.

A rablásgátlókkal szembeni műszaki követelmények:

ˇ        a vezetőoldali ajtó becsukása után legfeljebb 10 másodperc, vagy a jármű 10 m-es elmozdulása után a leállítási folyamatnak az elkövető által le nem állítható módon be kell indulni;

ˇ        a leállítási folyamat indulásától 30 másodperc időtartamig semmiféle észlelhető változás, figyelemfelhívás nem történhet;

ˇ        a motor, vagy a gépjármű leállításának legkevesebb 1 perc után, de legfeljebb 3 percen belül be kell következnie;

ˇ        a motor közvetlen leállítása előtt legalább 10 másodperccel a környezet figyelmét fel kell hívni a veszélyhelyzetre, továbbá a járműnek a környezet felé figyelemfelhívó vészjelzést, fényjelzést kell kiadni (féklámpa, vagy vészvillogó villogtatása, ill. hangjelzés is);

ˇ        a berendezés minden vezetékének azonos színűnek és vastagságúnak kell lennie;

ˇ        a gépjárművet feszültség elvételével és visszaadásával ne lehessen újraindítani;

ˇ        A készülékház csak roncsolással legyen nyitható, kivéve, ha a megszakítókhoz való hozzáférést műgyantával történő kiöntéssel akadályozzák meg.

A gépjárműnek a rablásgátló működésbe lépése utáni újbóli indítása történhet:

ˇ        rejtett kapcsolóval, vagy szenzorral (RK);

ˇ        elektronikus kulccsal (RE);

ˇ        ugrókódos távkezelővel (RTU);

ˇ        transzponderes élesítő-hatástalanító eszközzel (RP);

ˇ        billentyűzettel (RB) vagy

ˇ        a fentiek kombinációival.

A rablásgátlók jelölése:

A fenti betűjelzés után arab számozással (1, 2, 3) a megszakított áramkörök számát kell jelölni.


1. sz. melléklet

Biztonsági távfelügyeleti központtal kapcsolatos követelmények

Távfelügyeleti diszpécserszolgáltatás üzemeltetéséhez a következő feltételek biztosítása szükséges:

1.      A távfelügyeleti diszpécserközpont személyzetének munkáját Működési utasítás szabályozza, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpont rendeltetése;

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpont szervezeti felépítése, a szolgálat függelmi viszonyai;

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpontban folyó tevékenység részletes szabályozása. (Szolgálat átadás-átvétel, ellenőrzési és jelentési kötelességek, teendő a felügyelt objektumtól érkező jelzések vétele, ill. azok kimaradása esetén, teendő technikai eszközök meghibásodása, a távfelügyeleti diszpécserközpontot ért támadás esetén, okmányok vezetése, étkezés és pihenés megszervezése stb.);

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpont és a felügyelt objektumok kapcsolatrendszerének meghatározása;

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpontba belépésre jogosultak köre.

2.      A távfelügyeleti diszpécserközpont Működési utasításának mellékletei:

ˇ         a legfontosabb telefonszámok, kapcsolatok felsorolása;

ˇ         a fontosabb teendők rövid tevékenységi leírása;

ˇ         az eseményről szóló jelentés mintája;

ˇ         előfizetői szerződésminta;

ˇ         a távfelügyeleti diszpécserközpont személyzetének munkaköri leírása;

ˇ         teendők tűz vagy más katasztrófa bekövetkezése esetén;

ˇ         utasítás a bizalmas dokumentumok, okmányok kezelésére.

3.      A távfelügyeleti diszpécserközpont rendelkezzen Technikai leírással.

A technikai leírásnak a következőket kell tartalmaznia:

ˇ         a távfelügyeleti rendszer működési leírása;

ˇ         a központi egység kezelési utasítása, egyszerű hibaelhárítás;

ˇ         a kihelyezett egység működési leírása, használati utasítása.

4.      A távfelügyeleti diszpécserközpont Technikai leírásának mellékletei

ˇ         a távfelügyeleti rendszer elemeinek technikai dokumentációja;

ˇ         a központi egységek telepítési dokumentációja a főbb részegységek, és naplók azonosításra alkalmas nyilvántartási számai;

ˇ         a központi egységek karbantartási utasítása és a karbantartások végrehajtását igazoló naplója;

ˇ         a kihelyezett egységek telepítési/beszerelési utasítása.

5.      A távfelügyeleti diszpécserközpont felületvédelmének meg kell felelnie a MABISZ Betöréses lopás és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásában megfogalmazott, a teljes körű mechanikai-fizikai védelemmel szemben támasztott elvárásoknak (falazat, födém, padozat, nyílászárók).

6.      Szabályozni kell a diszpécserközpont ügyeleti és technológiai helyiségeibe való belépés engedélyezését, és ki kell alakítani az illetéktelenek belépését megakadályozó technikai feltételeket.

7.      A távfelügyeleti diszpécserközpont jelzésátviteli összeköttetésein felül rendelkezzen a bejövő és kimenő telefonhívások végrehajtására használatos, különböző hívószámokkal rendelkező telefonvonalakkal. A helyi távközlési szolgáltatóval kötött szerződés keretében biztosítsa ezen vonalak ráhívás elleni védelmét (pl. digitális központon keresztüli kapcsolás, ISDN vonal), ill. a diszpécserközpont egyes hívószámainak titkosítását.

8.      Kimenő hívások biztonsága érdekében a távfelügyeleti diszpécserközpont rendelkezzen legalább két eltérő fizikai megvalósítással rendelkező távbeszélő összeköttetéssel.

9.      A távfelügyeleti diszpécserközpont és az ott szolgálatot adó személyek védelmére elektronikus támadásjelző rendszert kell kialakítani, amely közvetlen támadás esetén lehetővé teszi a beavatkozó erők értesítését. Ez lehet elektronikai átjelzés a rendőrségre, más kivonuló erőkkel rendelkező távfelügyeleti szolgálathoz vagy saját, de fizikailag elkülönített elhelyezési körletben található biztonsági szolgálathoz stb. A támadásjelző rendszer és jelzésátviteli útja legyen szabotázsvédett. Megfelelő technikai lehetőségek hiánya esetén a támadásjelző rendszer rendelkezzen legalább két, eltérő műszaki megoldással kivitelezett jelzésátviteli úttal.

10.  A távfelügyeleti rendszer diszpécserközpontban telepített valamennyi eszköze rendelkezzen az illetéktelen hozzáférést meggátló, ill. annak felfedését biztosító védelemmel.

11.  Biztosítani kell a védett objektumok és azok tulajdonosainak adatait tároló információhordozók illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

12.  A távfelügyeleti rendszerközpont elemei rendelkezzenek olyan tartalék áramforrással, amely a hálózati feszültség kiesése esetén legalább 2 órán keresztül képes biztosítani a felügyeleti munka ellátását.


2. sz. melléklet

Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai

1.      A gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer egészének, valamint alkotó részegységeinek (gépjárműbe épített fedélzeti egység, átviteli rendszer, diszpécserközpont)

ˇ         műszaki rendszerleírása, paraméterei;

ˇ         működési leírása.

2.      A felügyelt gépjárműbe épített fedélzeti egység

ˇ         pontos megnevezése, műszaki adatai;

ˇ         telepítési utasítása.

3.      A távfelügyelet átviteli rendszerének

ˇ         pontos megnevezése;

ˇ         a működés szempontjából lényeges műszaki adatai;

ˇ         használatához szükséges hatósági engedélyek.

4.      A távfelügyeleti diszpécserközpont

ˇ         pontos megnevezése, címe;

ˇ         vázlatos rajza a diszpécseri munkahely és a biztonságvédelmi elemek feltüntetésével;

ˇ         biztonságvédelem leírása;

ˇ         diszpécseri munkahely pontos leírása, alkalmazott szoftverek megnevezése, ismertetése, dokumentálása;

ˇ         diszpécseri teendői a felügyelt gépjárművekkel valamint az objektumot érhető rendkívüli eseményekkel (támadás, tűz, stb.) kapcsolatban (a diszpécser munkáját szabályozó leírásban minden olyan kérdést szerepeltetni kell, amelyre jogosan intézkedni szükséges, és amely várhatóan előfordulhat);

ˇ         diszpécseri tevékenység dokumentálása.

5.      Az ügyfélnek átadandó dokumentumok:

ˇ         szolgáltatási szerződés;

ˇ         garanciális és jótállási feltételek;

ˇ         kezelési utasítás, melynek figyelemfelhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a tartósan (egy hétnél hosszabb időre) leállított gépjármű akkumulátora közbenső töltés nélkül csak korlátozott ideig képes a vagyonvédelmi berendezést működtetni.