Cégismertető

Budapest, 2012. október 01.

v 1.07

Az 1991-ben alapított Plutó Információs és Szakértői Betéti Társaságot, illetve a 2003-ban létrehozott PlutO Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot kettő magánszemély tulajdonos működteti.

A Behatolás-védelem területén tevékenykedő PlutO Kft.- be 2007. július 24-i cégbírósági végzés alapján beolvadt a PLUTO Bt.

A Kft. a CERTOP, MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítási okirata szerint végzi tevékenységét.

A következőkben felsorolt tevékenységi körökben dolgozunk, minden tekintetben előtérbe helyezve a magas fokú szakmai hozzáértést és elkötelezettséget.

A gazdasági fejlődés következtében megjelenő törvényváltozásokhoz mindenkor sikerült hozzáigazítani üzletpolitikánkat. Cégünk töretlen fejlődését egyrészt a rugalmasság, másrészt szakértőink szakmai felkészültsége és tapasztalata jellemzi.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK FŐBB TERÜLETEI

 

Biztonságtechnikai műszaki szakértői szolgáltatás

 

E tevékenységünk keretében saját felkészültség, valamint az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő, elismert műszaki szakértők bevonásával, Magyarországon, a MABISZ megbízási szerződése alapján végezzük a biztonságtechnikai eszközök biztosítói termék-megfelelőségi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

1993 óta aktívan részt veszünk, és kezdeményező javaslatainkkal elősegítjük a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó biztosítói állásfoglalások kialakítását, az egyes biztosítótársaságok biztonságtechnikai koncepciójának előkészítését. Segítséget nyújtunk a kockázatok meghatározásához, a védelmi igények kialakításához.

Megbízások alapján folyamatosan végzünk felméréseket, teljes keresztmetszetű biztonságtechnikai átvilágításokat gazdasági társaságok, pénzintézetek, gazdálkodó egységek részére.

Folyamatosan teljesítjük a vagyonvédelmi eszközök MABISZ Termék-megfelelőségi Ajánlásával kapcsolatos adatbázis kezelését, szerkesztését, annak a PLUTO honlapján történő hozzáférhetővé tételét és a naprakész adatok biztosítását.

Kiadványszerkesztéssel, illetve az évente két alkalommal megjelentetett Biztonságtechnikai DVD kiadásával is biztosítjuk az előzőekben megjelölt adatbázis hozzáférhetőségét.

 

Partnerközvetítés, projektekhez komplex tevékenység összehangolása

 

Folyamatosan élő kapcsolatrendszerünk alapján a biztonságtechnika és vagyonvédelem területén partnerek közvetítését biztosítjuk. Projektek megvalósításához a legfelkészültebb partnereket ajánljuk, igény esetén a megvalósítás folyamatát, vagy végeredményét műszaki szakértők bevonásával véleményezzük.

 

Műszaki szaktanácsadás, tesztelés; gyártmányfejlesztésben való aktív részvétel

       

Folyamatos szakértői, szaktanácsadói tevékenységet folytatunk a vagyonvédelem biztonságának fokozása érdekében. Ebben a munkánkban hasznosítjuk a Magyar Szabványügyi Testületben betöltött tisztségünket és a külföldi vizsgálóintézetekkel meglévő kapcsolatainkat.

Megbízás esetén részt veszünk termékfejlesztésben, új termék műszaki paramétereinek javításában és meghatározott biztonságtechnikai igényeknek megfelelő gyártmányok műszaki paramétereinek kidolgozásához is segítséget nyújtunk.

Felkérésre elismert műszaki szakértők bevonásával a megvalósított kivitelezés tartalmának elemzésével-értékelésével segítséget nyújtunk a megrendelő cégnek a beruházás megítéléséhez, szakértői vélemény kialakításával elősegítjük a biztosítótársaságok kockázatvállalásának kialakításához szükséges háttér-információ megszerzését, a kockázatelemzést.

Igény esetén pénzügyi mutatóinkat is rendelkezésre bocsátjuk. Tájékoztatásul közöljük, hogy cégünknek sem az APEH, sem a TB felé tartozása nincs, hitelfelvételt cégalapításunk óta nem vettünk igénybe.

Tevékenységünket éves 50 millió Ft, illetve alkalmanként meghatározott 1 millió Ft szakmai felelősségbiztosítással biztosítottuk annak érdekében, hogy a véletlen bekövetkező bármilyen negatív esemény megbízó cégeinket ne érintse, velünk szemben fennálló megbízási szerződés alapján hátrányos helyzetbe ne kerülhessen.

 

Cégünk munkáját 2012. október 01-től 1 az ügyvezető irányítja.

Az ügyvezető látja el a cégügyekkel, képviselettel, tanácsadással, a megbízókkal és szakértőkkel való napi kapcsolattartással, műszaki felügyelettel kapcsolatos feladatokat, végzi az adminisztrációs munkát, a logisztikai, szervezési tevékenységet, szerkeszti a rendszeresen megjelenő kiadványokat, karbantartja és kezeli az adatbázist, felügyeli a minőségirányítási rendszer működtetését. Résztulajdonosként a cég képviseletére önállóan jogosult.

Pajor Éva és Pajor Mihály az aktív ügyvezetői tevékenységtől visszavonultak, de szaktanácsadóként szakértelmükre, tapasztalataikra a vállalkozás jelenlegi vezetése mindig számíthat. (pajor.mihaly@pluto.hu)

A kijelölt, kiválasztott és a Megbízó által elfogadott, elismert szakértők egyedi megbízás és éves keretszerződés alapján végzik munkájukat. Díjazásuk a szerződésben közösen elfogadott összeg számla ellenében történő kifizetéssel valósul meg.

Kérjük, érdeklődése esetén tegyen fel további kérdéseket, megbízását megelőzően azokra szívesen válaszolunk!

Tisztelettel:

Pajor Mihály

ügyvezető

+36-20/ 936-4051

pajor.mihaly@pluto.hu

 

Pajor Éva

ügyvezető

+36-70/944-3179

info@pluto.hu

 

Kiss József

ügyvezető

+36-20/3636-664

kiss.jozsef@pluto.hu

kissjf@gmail.com

Licz Tünde

mérlegképes könyvelő

 

konyveles@pluto.hu